Pożegnanie

Pożegnanie

Olsztyn
11 września 2021
płk w stanie spoczynku
Andrzej Gołębiewski
1951-2021